1

پاور بانک با پنل خورشیدی جهت ذخیره انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی یکی از انرژی های بی نهایت است که می توان از آن به عنوان یک انرژی پاک استفاده نمود. با استفاده از پنل های خورشیدی می توان نور و حرارت آفتاب را جذب نمود و در منبع های تغذیه ذخیره نمود. می توان این انرژی را به انرژی های دیگر همچون انرژی مکانیکی و انرژی الکترونیکی تبدیل نمود و از آن نهایت استفاده را کرد و همچنین به طبیعت هیچ آسیبی وارد ننمود. این فناوری فوق العاده را می توان به گجت های امروزی اضافه نمود و یک دستگاه خارق العاده خلق کرد.

ادامه مطلب...
1