1

یکی از هنر های اصیل و قدیمی

یکی از هنر های اصیل و قدیمی که در دوره صنفویه به چشم آمد و به دست استادان اصفهانی ساخته و تولید شده است را می توان به قلمکاری اهدا نمود. این هنر زیبا و اصیل که به چیت سازی نیز معروف است در شهر های بسیاری از ایران تولید می شود اما مهد تمدن این هنر زیبا را اصفهان می دانیم. اصفهان و نصف جهان از معتبر ترین شهر هایی است که در صنعت دستی رتبه اول را داراست.

ادامه مطلب...
1