1

بادکش طبی بدن با ماساژ بدن | تکسبد

 با استفاده از طب سنتی می توانید درد های موضعی و یا بیماری های دیگر را از خود دور کنید و به درمان ان بپردازید. حال برای در های موضعی و یا احساس ضعف و یا سنگینی پزشکان این طب به شما راه کار هایی را پیشنهاد می دهند که یکی از ان ها فیزیوتراپی و یا ماساژ سطحی همراه با حرارت است. اما این امر در بسیاری از مواقع به دلیل حساس بودن نقاط و یا درد های شدید ان نقطه امکان پذیر نخواهد بود.

ادامه مطلب...
1