1

فروشگاه سفره قلمکار اصفهان | تکسبد

اگر به بازار های سنتی شهر اصفهان سفر کنید شاهد متنوع ترین سفره قلمکار اصفهان می باشید که نه تنها این تنوع در طرح می باشد بلکه در شکل ظاهری و ابعاد نیز بوده که می تواند کاربری های متفاوتی را برای شما فراهم سازد مانند سفر ههای قلمکاری گرد، مستطیل یا مربعی. به نظر می رسد می توان با خرید سفره قلم کار و جایگزینی این سفره ها با سفره های پلاستیکی و یبکبار مصرف در جهت زمینی پاک گام بسزایی برداشت. البته استفاده از این سفره ها می تواند نقش بسزایی در بیماری های ناشی از استفاده از سفره های پلاستیکی نیز داشته باشد.

ادامه مطلب...

یکی از هنر های اصیل و قدیمی

یکی از هنر های اصیل و قدیمی که در دوره صنفویه به چشم آمد و به دست استادان اصفهانی ساخته و تولید شده است را می توان به قلمکاری اهدا نمود. این هنر زیبا و اصیل که به چیت سازی نیز معروف است در شهر های بسیاری از ایران تولید می شود اما مهد تمدن این هنر زیبا را اصفهان می دانیم. اصفهان و نصف جهان از معتبر ترین شهر هایی است که در صنعت دستی رتبه اول را داراست.

ادامه مطلب...
1